Med og utan kortebukse

Arne Nydal fortel om bygda Norddal. Men han meiner det han skriv er tidstypisk for mange litt avstengde bygdesamfunn nokså mange tiår tilbake.

- Vi var mykje ute - og vi var sjølvhjelpne

Arne Nydal
pluss

– Mykje var annleis den gongen. I min oppvekst var vi svært aktive. Vi var mykje ute – og vi var sjølvhjelpne, seier Arne Nydal.

81-åringen håper at yngre generasjonar kan få eit innblikk i korleis ein levde i ei lita bygd gjennom å lese «Med og utan kortebukse».