Samla 600 ungdommar om kommunereforma

– Mykje av det som vert sagt og skrive om kommunereforma er på eit språk som ikkje ungdom forstår.

engasjerte Jenter: – Det er viktig at ungdommen forstår at kommunereform også handlar om saker og ting som unge bryr seg om, seier f.v. Solveig Buvik frå Molde (jobbar for fylkesmannen med tilrettelegging for ungdomsmedverknad i kommunereforma), Marthe Hansen frå Hareid (leiar i ungdomspanelet i fylkeskommunen) og Aurora Dimmen Bratli frå Ulstein (leiar for ungdomsrådet i Ulstein). Alle tre hadde viktige roller under ungdomskonferansen om kommunereforma i Hareidhallen måndag. 600 skuleelevar tok del i arrangementet. 

Kommunereform handlar også om ting ungdom er glade i

Solveig Buvik
pluss

Marthe Hansen (19) frå Hareid er leiar for ungdomspanelet i fylkeskommunen. Ho opna ungdomskonferansen om kommunereforma i Hareidhallen måndag.