Kleven-robotar kan bygge bru

Kleven verft har fått tilsegn om statleg støtte til eit større utviklingsprosjekt der robotar skal sveise brudekket til flytebruer.

ROVDEFJORDSAMBANDET Kleven vil greie ut om flytebrua som skal binde saman ein region på 70.000 menneske på Søre Sunnmøre med Nordfjord, kan byggjast i stålmodular. Ny robotteknologi som Kleven verft er fremst i verda med, kan truleg nyttast til arbeidet. Det vil vere mykje billegare enn å importere «handlaga» stålkonstruksjonar frå t.d. China. No skal politikarane i Møre og Romsdal ta stilling til om eldsjelene bak prosjektet skal gå vidare med det. Illustrasjon: FireGrader AS 

Alle typar produksjon har sine utfordringar

Tore Roppen
pluss

– Med moderne sveisemetodar kan prisen på store bruprosjekt bli langt rimelegare enn tradisjonelle byggjemetodar, meiner produksjonsdirektør Tore Roppen i Kleven til Sunnmørsposten.