48 arbeidsplassar hittil

Vekst i Stordal sitt arbeid med å skape nye arbeidsplassar blir lagt merke til. No føreslår fylkesrådmannen at dei får 1,5 millionar kroner i støtte.

NYETABLERING Ein av fleire nye bedrifter i Stordal er Norinsect AS. Eigar og dagleg leiar er Peder Stavdal Vikenes.   Foto: Nils Harald Ånstad

pluss

Dette kan bidra til å utløyse over 100 nye arbeidsplassar i kommunen, meiner han.