Svakere Havila-resultat

Men restruktureringen styrker egenkapitalen.

Illustrasjon 

pluss

Havila Shipping ASA hadde et resultat før avskrivninger på NOK 103  million i 4. kvartal 2016, mot NOK 167 million i 4. kvartal 2015. Det melder selskapet i en børsmelding tirsdag.

Totale inntekter var NOK 245 million i 4. kvartal 2016, mot NOK 362 million i 4. kvartal 2015.

Det er foretatt nedskrivning av fartøy og aktivert vedlikehold med NOK 901 million i 4. kvartal 2016 (NOK 1 388 million i 4. kvartal (2015).

Konsernet solgte et PSV fartøy i november 2016 med begrenset resultatmessig effekt. Driftsresultatet (EBIT) for 2016 ble på NOK 112 millioner, noe som gir en EBIT-margin lik 5,6%. Etter nedskriving av skipsverdier tilknyttet eierandeler i offshore-skip er resultatet før skatt redusert til NOK 23 millioner.

Rederiet hadde 27 fartøy som driftes pr. 31.12.2016. 23 fartøy opereres fra Fosnavåg, hvorav ett for ekstern eier. Fire av fartøyene opereres av det 50 % eide selskapet Posh Havila Pte Ltd i Singapore.

- Som følge av restruktureringen forventes disse fartøyene solgt og selskapet avviklet, heter det i børsmeldingen.

Konsernet hadde 6 fartøy i opplag ved inngangen av 4. kvartal. I slutten av oktober ble fartøy nummer 7 lagt i opplag, og i begynnelsen av november ble et av fartøyene i opplag solgt. I desember ble ytterligere tre fartøy lagt i opplag. Konsernet har pr i dag totalt 9 fartøy i opplag, herav 5 PSV, 3 AHTS og 1 subsea fartøy.

I tillegg blir et subsea fartøy markedsført for nye oppdrag etter endt kontrakt. Subsea fartøyet som har vært i opplag siden 1. januar 2016, har fått 3 års kontrakt og vil etter verkstedopphold og mobilisering være klar for operasjon i begynnelsen av april 2017.

Flåteutnyttelsen var på 65 % i 4. kvartal 2016, 89% eksklusive opplag av fartøy.

Oppsummering av umiddelbar effekt ved restruktureringen:

· Økning i egenkapital med NOK 1,529 milliard, fra minus ca 700 mill pr 31.12.2016 til omtrent 800 mill.

· Reduksjon i gjeld til sikrede og usikrede kreditorer med totalt NOK 1 285 million.

· Reduksjon i annen kortsiktig gjeld med NOK 356 million.

· Reduksjon i likviditeten med NOK 112 million.

Sparebank 1 kjøper seg opp

Klokka 16 tirsdag melder Oslo børs at i forbindelse med restruktureringen av selskapet Havila Shipping ASA har SpareBank 1 SMN i dag konvertert gjeldsrenter i selskapet og derved blitt eier av 45 181 547 aksjer, i tillegg er SpareBank 1 SMN blitt tildelt rett til å tegne ytterligere 22 190 508 aksjer fra dagens dato som (hvis utøvd) vil gi Sparebank 1 SMN eierskap tilsvarende 5,48 % av aksjekapitalen i selskapet.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
pluss