Den nye Lerstadvegen kan snart bli en realitet:

Bilistene skal fortsatt betale mest

Bilistene skal betale 1,4 av de 1,8 milliardene Lertadvegen vil koste. Men nå kommer den i hvert fall.

Enige Pål Farstad (V), Rigmor Andersen Eide (KrF), Helge Orten (H) og Harald Tom Nesvik (Frp) fortalte i går, omkranset av ivrig lokalpresse at partiene har blitt enige om at 3,4 milliarder skal brukes på E136 – eksportvegen. 1,8 milliarder skal brukes på ny Lerstadveg.  Foto: Staale Wattø

pluss

Regjeringspartiene med støttespillere stilte opp med sine bredeste smil på Lerstad i går og fortalte at 3,4 milliarder kroner nå ligger på bordet for å ruste opp E136 – den såkalte eksportvegen.