Ulovlig overtid på Bingsa:

Enkelte har jobbet over 800 timer overtid

Mens en enkelt person i Bingsa jobbet 865 timer overtid i 2013, er 737 timer «overtidsrekorden» i 2016.

Bingsa Ved utgangen av 2016 hadde Bingsa avfallsanlegg (Næringsdrift avfall) 17,6 årsverk, hvorav 15 hele stillinger. Samlet jobbet de 5.200 overtidstimer. Kommunerevisjonen konstaterer ulovlig overtidsbruk.   Foto: Nils-Harald Ånstad

Vi som ledelse, burde satt ned foten tidligere.

Roar Reiten
pluss

Lista over overtidsbruken i kommunens avfallsanlegg i Bingsa, kan gi knekk i knea selv på en topptrent kropp.