Moakonferansen 2017 legger arrangement til bysentrum

Hvorfor reiser ikke flere Moa-folk til byen?

– De færreste som er på Moa reiser den ekstra mila ut til sentrum. Hvordan kan vi få gjort noe med det?

Inger Johanne Langeland er leder for Moakonferansen, som arrangeres av Daaekvartalet Kompetanse AS. For tredje gang byr konferansen opp til debatt om veivalg og framtida for Ålesundsregionen. Nå er programmet for Moakonferansen 2017 klart og påmeldingen har starta. 

Trenger vi egentlig firefelts motorveg?

Inger Johanne Langeland
pluss

Spørsmålet Inger Johanne Langeland reiser, har noe av kjernetemaet for Moakonferansen 2017 i seg.