Årim signerer avtale om kjøp av bossdunker for matavfall, glass og metall

Avtale kan forsinke nye bossdunker

Da politikerne i Ålesund i vinter vedtok å kildesortere matavfall unnlot kommunen å forholde seg til eksisterende avtale om husholdningsavfall med Tafjord Kraftvarme.

To nye dunker Daglig leder i Årim (Ålesund Interkommunale Miljøselskap), Øystein Solevåg, med de to nye avfallsdunkene som skal innføres for matavfall og glass og metall. Men det kan bli lenge før husholdningene i Ålesund kan gjøre seg nytte av dunkene. Arkiv  Foto: Staale Wattø

pluss