Strid om Festøya-Solavågen

Fjord1 tar Vegdirektoratet for retten

Fjord1 stevner Vegdirektoratet for retten etter at de tapte kampen om å drive ferjesambandet mellom Festøya og Solavågen.

Fjord1-ferjene M/F «Hjørundfjord» (foran) og M/F «Storfjord» trafikkerer sambandet Festøya - Solavågen i dag. Norled er tildelt sambandet fra 2020. Det havner nå i retten. Arkivfoto: Knut Arne Aarset 

pluss

Partene møtes i Oslo byfogdembete 27. juni. Kravet fra Fjord1 er en stopp i den videre prosessen med å tildele Norled retten til å trafikkere dette sambandet fra 2020.