Gode granner i grenseland

I hundrevis av år har folk på Midøya levd med grenser som har delt øya i to. Nå blir de en del av Molde, med grense mot nye Ålesund.

Riksgrensa: Hallkjell Lervik (t.v.) og Nils Edvin Sanden har i alle år bodd på hver sin side av den gamle riksgrensa på Midøya i Midsund, her markert med en stor steingard på vestsida på øya. Her gikk også fogderigrensa mellom Sunnmøre og Romsdal. Selv om det var to ganske så atskilte samfunn, henholdsvis på den sunnmørske og romsdalske delen av øya, så har naboskapet vært godt. – Fogderistrid er et byfenomen. Her må vi leve med hverandre, sier de. 

– Fogderistrid er et byfenomen. Her må vi leve med hverandre

Hallkjell Lervik og Nils Edvin Sanden
pluss

Våren 1658 samles førti edsvorne menn på Vestnes. De skal trekke opp grensa mellom Sunnmøre og Romsdal – som blir ny grense mellom Norge og Sverige.