Selskap i Måløy og Fosnavåg:

Saksøkt for millionar etter at Aquadome havarerte

Oppdrettsanlegget havarerte i stormen «Ole», og Cermaq Norway AS meiner havariet skuldast produksjonsfeil. Dei krev no 14,3 millionar kroner frå to selskap i Måløy og Fosnavåg.

Havarert: Det lukka oppdrettsanlegget som var under testing i Nordland, havarerte i ein storm i februar 2015. Bildet er teke like etter havariet. No er årsaka til havariet stridstema i Søre Sunnmøre tingrett.   Foto: Øyvind A. Olsen, Avisa Nordland

pluss

Cermaq har saksøkt MSC i Måløy og Norpartners i Fosnavåg etter at eit nyutvikla oppdrettsanlegg under testing havarerte i Nordland i februar 2015.