Borgundvegen 199 står tom og må trolig rives – det samme gjelder nabobygget 185:

Bydelssenter, bokollektiv, barnehage, legesenter. Ideene for denne tomta er mange.

Robek-exiten til Ålesund åpner døra på gløtt for ny utnyttelse av Borgundvegen 185–199.

Må trolig rives: Både Borgundvegen 199 og 185 (i bakgrunnen) er i en slik stand at det vurderes som mest hensiktsmessig, både økonomisk og praktisk, å rive bygningene.  Foto: Staale Wattø

pluss

Det gamle sjukehjemmet har for det meste stått tomt i årevis. Som et åpent sår til stadig påminning om en kommune uten økonomisk handlingsrom til nye investeringer.