Luftkvaliteten i Geiranger er like dårleg som i Oslo:

Folkehelseinstituttet bed om tiltak

Luftureininga i Geiranger er på nivå med Oslo og er helsefarleg for sjuke personar. Stranda kommune tek saka på største alvor.

Dårleg luft i Geiranger: Cruisetrafikken gjer at luftkvaliteten i den idylliske fjordbygda og den idylliske turistmagneten er som i Oslo. Eitt mogleg tiltak er å få ned talet på cruiseskip som kjem inn i fjorden.  Foto: Staale Wattø

pluss

– Det er forholdsvis høge verdiar. Høgare enn det slik busetnad skulle tilseie. Det er på nivå med Oslo, seier forskar Marit Låg i Folkehelseinstituttet.