Kameratane hang i hop i studietida, men gjekk kvar sin veg. No er båe barnebok-aktuelle

Muntre melankolikarar

I ettermiddag blir det lov å bråke på biblioteket. Ule som ein bomulv eller glefse som ein liten blå hai!

fulle av fant Njord Svendsen t.v. og Øyvind Vågnes let seg lett spore av. Men dei ser likevel på seg sjølve som både melankolske og nostalgiske. Bakom låtten kan det liggje noko sårare. Utan å vite om kvarandre har dei skrive kvar si barnebok der hovudpersonane kjenner seg annleis og utanfor flokken. I dag presenterer dei desse historiene på Brattvåg bibliotek – deira eige paradis i oppveksten.  Foto: Bjørn Halvorsen

Kultur

Forfattarane Njord Svendsen og Øyvind Vågnes er ein snartur innom fødebygda for å lese frå barnebøkene sine.