Biblioteket kan få utlån av el-sykler

– Dett er en måte der tankegangen om Smart City kommer heilt inn i hverdagen til folk, sier Ålesund-ordføreren.

Positive: Biblioteksjef Mette Aaram Ringstad og kommuneplanlegger Liv Kjersti Finholt.  Foto: Nye Ålesund kommune

Kultur

Biblioteka – i første omgang i Ålesund sentrum og på Moa, kan få utlån av el-sykler, går det fram av ei pressemelding fra nye Ålesund kommune. Ålesund-regionen er med i FN-nettverket for smarte og bærekraftige byer, og til grunn for forslaget ligger ei analyse FN-programmet United Smart Cities har gjort, som viser at noe av det en scorer dårligst på er transport, bruk av sykkel og sykkel-dele-ordning.


Snart skolestart:

Trygg Trafikk: – La bilen stå

I forbindelse med skolestart oppfordrer Trygg Trafikk flere foreldre til å vurdere om de virkelig trenger å kjøre barna til skolen.


– Dette er en måte der tankegangen om Smart City kommer heilt inn i hverdagen til folk. Vi håper utlånsordninga vil gjøre det lettere for folk å få testa ut el-sykler, og at det kan bli flere som bruker sykkel som transportmiddel, heter det fra Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal. Tidligere har det blitt satt av penger til tilskudd ved kjøp av el-sykkel, og det er noen av disse en vil bruke til ordninga.


Fylkesutvalget sier ja til bypakken

Et nesten enstemmig fylkesutvalg sier ja til bypakken i Ålesund.


Kommuneplanlegger Liv Kjersti Finholt sier de har vært i dialog med flere ulike fagfolk om hvordan en best kan øke sykkelbruken, og at de har kommet fram til at det kan være mer effektivt å satse på el-sykkelbibliotek som et første steg på vegen for å øke bruken av el-sykkel i Ålesund. Hun understreker imidlertid at dette ikke er ei bysykkelordning, men ei ordning der flest mulig skal få prøve el-sykkel i en liten periode - ei til to uker.

– Biblioteket er en møteplass og deleplass. Vi ser at biblioteka i stadig større grad låner ut og legger til rette for deling av mer enn bøker, og vi er glad for å kunne bidra til mer sykling og mer bærekraftig transport i Ålesund, sier biblioteksjef Mette Aaram Ringstad.

Saka skal opp til behandling i formannskapet 20. august. Ordninga kan komme i gang fra slutten av september.


Nye Ålesund blir smartby i FN-regi

Nye Ålesund, Sula og Giske er med i FN-programmet United Smart Cities.