Avgjøres 21. oktober:

Disse kan få støtte fra kulturfondet

I år håper 13 søkere å få støtte fra Ålesund kommunes kulturfond. De har til sammen søkt om over en million kroner, men fondet har ikke mer enn en halv million kroner til disposisjon.
Kultur

Det blir derfor kamp om kronene når Kultur- og oppvekstutvalget skal fordele pengene i et møte 21. oktober. Søknadsfristen til kulturfondet gikk ut 1. august. Innen den datoen hadde 13 søkere levert inn søknader. Den samlede søknadssummen er på 1.153.200 kroner.