Tre om Bent Erik Myrvoll:

– Bent Erik representerer en kompetanse som jeg er usikker på om Ålesund by vet å bruke på riktig måte

Kultur
Ørnulf Opdahl, bildekunstner og professor ved Statens kunstakademi.

Bent Erik er først og fremst et kraftsentrum innen kunst i Ålesund, og en person som inspirerer mange. Han har jo vokst opp i en murby, så han har nok noe inspirasjon med seg fra oppveksten.