Christian og Sarah Amentisch frå Sveits med sonen Marlo mellom seg. Den vesle familien budde på Ørsta camping i pinsa. Foto: Sivert Johan Brautaset

Denne næringa er optimistiske i år etter at sist sesong regna vekk

Camping står minst like sterkt no som før pandemien, men fleire melder om endra campingvanar - både med omsyn til kven som er gjestar og kva dei ønskjer.