foto
Fra et glovarmt, svarstsvidd Australia, til fullstendig vasstrukne Sunnmøre. De værmessige omveltningene er likevel små, sammenlignet med opplevelsene i Einar Allergodts mangeslugne liv. Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Fryktsom helt