foto
Fleire innbyggjarar på Larsnes saknar dialog både med kommunen og Larsnes Mek. - Vi saknar ein konsekvensanalyse, seier Reidun Sandanger. Sande kommune seier at det ikkje er rekna på om eigedommane eventuelt blir mindre verdt dersom hallen blir realisert, men at det blir vanskeleg å gjere det presist - for utan verftet kan det også bli mindre attraktivt å bu på Larsnes. Foto: Einar Orten Trovåg

Landsbyen som ikkje kan gjere alle til lags