Emma (20) lever med ekstreme smerter – livet er satt på vent

foto