foto
Rett rundt Ålesunds 125-årsjubileum 13. april 1973 starta rivinga av Rønnebergvillaen. Kunne dette ha skjedd i våre dager? Foto: Roger Engvik

Trefoldig rasering og raseri