Peter Reite (til venstre) og Sverre Tenfjord er to av innbyggjarane på Sauneset som er skeptiske til at Mylna (i gult) skal erstattast av leilegheitsblokker slik planane ligg føre no. Til høgre for Mylna ser vi leilegheitsprosjektet Saunes Brygge. Foto: Staale Wattø

«Skyskrapar» splittar byen

Det har blitt bygd mykje og høgt, men no meiner fleire at grensa er nådd. Andre igjen kallar planane for glimrande sentrumsutvikling.