foto
Richard Riise (37) er soldat i Heimevernets innsatsstyrke Archery. Her på Hessa i Ålesund, der han bor. Krigshelten kaptein Linge bodde på Slinningen i mange år. Foto: Marius Simensen

HV-soldatene som bærer Linge-ånden videre