foto
Chris Collings har under pandemien blitt reder for kulturbåten MS Bjørvika. Her bak roret på den verneverdige ferja. Foto: Geir Dokken

En helt ny kurs for Collings