foto
En ny generasjon blåmeis har etablert seg i ospestammeholken og kan sove trygt om natta. Foto: Roger Engvik

Ventetid