Endå ein gong blir grensene i Ålesund kommune endra. Frå nyttår av blir Haram ein eigen kommune. Foto: Staale Wattø

Ho kjempa for storkommune – dette tenker Ålesund-ordføraren i dag

Eva Vinje Aurdal er stolt av det dei fekk til i den historiske storkommunen, men har også ein del tankar om kva som ikkje gjekk heilt etter planen – og om korleis vi må organisere oss i framtida. Det er ikkje sikkert det inkluderer ein fylkeskommune.