foto
Foto: Linda Nygard-Sture

Dette er dødsulyk­kene

Sunnmørsposten har i lengre tid undersøkt rapporter fra alle dødsulykker fra vårt distrikt. Gjennom innsynsrunder med Statens Vegvesen har vi fått tilgang til rapporter som ikke tidligere har vært undersøkt av media under ett.