foto
Spesielt i gruppen unge voksne er det mange i Norge som føler seg ensomme. En undersøkelse fra 2018 viste at 1 av 3 studenter kjenner på ensomhet og isolasjon. Foto: Illustrasjonsfoto

Hvordan bryte ut av ensomhet i koronaens tid?