foto
Sogneprest Benjamin Anda i Giske og Vigra har også opplevd et eget mørke. Foto: Marius Simensen / Marius Simensen

Presten som fikk hjelp ut av sitt indre mørke