Sogneprest Benjamin Anda i Giske og Vigra har også opplevd et eget mørke. Foto: Marius Simensen / Marius Simensen

Presten som fikk hjelp ut av sitt indre mørke

Sognepresten i Giske og Vigra, Benjamin Bjørnsen Anda, har fått erfare at hjelpeapparatet virker, når man går seg litt vill i sitt eget indre.