foto
I staden for å sjå på plast som ein miljøtrussel, ser Jan Endre Vartdal, dagleg leiar i Vartdal Plast, på moglegheitene. No har dei opna eit gjenvinningsanlegg for EPS (isopor), for å synleggjere at dei går i front for det grøne skiftet og ein sirkulær plastproduksjon. Foto: Staale Wattø

Den miljøbevisste plastprodusenten