foto
Odd-Østen Hurlen flankert av sønnene Thor Østen t.v. og Roger Olaf. Legg merke til det skjønne salongbordet! Foto: Bjørn Halvorsen

Fem tiår etter kan vi studere fasiten: De ti første containerne har blitt til tusen