I 1916 stod huset på Vatne klart. Då var det bestefaren til Johannes Ulvestad som budde der. Sidan har Johannes og hans familie tatt over. Foto: Jan Erik Finsæther

1. januar byter huset til Johannes kommune endå ein gong

Etter år prega av tvang, giftarmål, omkamp og skilsmisse skal kommunegrensene igjen endrast frå nyttår av. Enkelte bygder er meir vande med det enn andre.