foto
Geitebonden Anne-Gunn Habostad ber vidare ein lang tradisjon med seterdrift. Geitene bidreg til matproduksjon, men gjer også ein stor innsats for kulturlandskapet i Sunnylvsmoldskreddalen. Foto: Anne-Mari Tomasgard

Med budeia til seters