foto
Odelsjenta Karen Rekkdal er stolt av og glad i gradens eldste hus, Sengjabuda frå ca. 1590. Bygget har hatt ulike funksjonar på garden, opphavleg som overnatting for tenestefolk. Foto: Staale Wattø

Karen er 20. generasjon – og første kvinnelege drivar