Rakel Roald (t.v.) i full gang med å lage softis under åpningen av Kroa i desember 1960. Til høyre en av de ansatte Diplom is sendte ens ærend til Ålesund i forbindelse med åpningen. Foto: Utlånt av Hans-Jacob Roald

Da softisen kom til byen

Da Rakel Roald (97) nylig leste en artikkel i Sunnmørsposten, om tidenes is-salg i Norge, så strømmet minnene på.