foto
Nyfødde lam er eit sikkert vårteikn på Aksnes i Dalsfjorden. Svanhild (12) (frå venstre), Josef (5) og Elise (10) hjelper til med mating og stell av dyra. Foto: Anne-Mari Tomasgard

Her jobbar dei for å skaffe mat til mange tusen