foto
Lisa Alvestad er mest kjend som lokalpolitikar. Men ho gjer mykje anna også, mellom anna pussar ho opp hus og driv avisbedrifter. Her er ho utanfor kontoret sitt på Haramsøya med vesle Martin (6 mnd) i vogna. Foto: Marius Simensen

Lisa skulle aldri flytte heim til Haram - no kjempar ho for at kommunen skal oppstå på ny