foto
Kirsti Høegh Bjørneset, sorenskriver for den sammenslåtte tingretten i Møre og Romsdal. Foto: Staale Wattø

Engasjert i rettferdighetens navn