De viser til at vegetasjonsbeltet skulle være 16 meter i bredde, og mener det nå er blitt kun 13 meter.

– Skog er fjernet mot øst, så det reelle vernebeltet er nå nede i 8-9 meter på det smaleste, hevder naboene.

De mener og at området er drenert slik at mange gjenstående trær etterhvert vil tørke ut og dø.

Nå ber naboene kommunen om å bidra, slik at grensene for inngrep blir fulgt i henhold til planen.

Kommunen har varslet utbygger om klagen.

Søknaden om bygging av lager/næringsbygg behandles i Bygge-og delesaksutvalget tirsdag 8.mars.