Idrettslag og foreninger på Nordvestlandet har søkt om kompensasjon til sju millioner kroner