Kulturdepartementet vil øke momskompensasjonen for idrettslagene