Det skaper begeistring i Norges idrettsforbund (NIF).

– Dagens vedtak er en gledens dag for norsk idrett, sier idrettspresident Berit Kjøll til VG.

Som frivillig i norske idrettslag er man nødt til å legge frem en plettfri vandel for å kunne jobbe med barn. Denne politiattesten har man imidlertid ikke hatt anledning til å fornye dersom man har tilhørighet til samme klubb over lang tid.

Idrettsforbundet er blant dem som i flere år har ivret for at man bør kunne kreve en fornyelse av attesten. På den måten er det ikke lenger mulig at en person viser en ren attest, for så å begå et seksuelt overgrep og deretter fortsette i klubben uten at noen får vite om det som har skjedd.

Det er Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet som sikret flertall i justiskomiteen tirsdag ettermiddag.

– Regjeringen må nå komme tilbake med et forslag til fornyelsesordning til Stortinget som sikrer at de åpenbare sikkerhetshullene i ordningen tettes, sier Berit Kjøll.

Den kommende endringen skjer etter at VG i høst og vinter har dokumentert hvordan det er felt dom for seksuelle overgrep mot over 200 barn og unge i norsk idrett siden 2005. VG har også avslørt en rekke svakheter i ordningene som skal beskytte barn og unge mot overgrep i norsk idrett.

– SV er opptatt av at det skal være så trygt som mulig å sende ungene inn i idretten. Da er politiattesten et viktig verktøy for å hindre at uegnede personer skal få jobbe med barn. Men det at man ikke har kunnet be om en fornyet politiattest har vært et stort problem, sier stortingspolitiker Freddy André Øvstegård fra SV.

FORSLAGSSTILLER: Freddy André Øvstegård fra SV. Foto: Odin Jæger

Høyre-politiker Tage Pettersen understreker overfor VG regjeringen allerede har satt i gang en høringsrunde knyttet til politiattestordnigen, og at det er ventet et konkret forslag for Stortinget før påske.

– Muligheten til å be om fornyelse av politiattester er bare ett av flere områder vi allerede er i gang med å se på. Stortinget utviser i dette tilfellet utålmodighet, og det er Stortinget i sin fulle rett til å gjøre, sier Pettersen.

SV-representant Øvstegård påpeker hvordan både NIF, Stine Sofies Stiftelse, Redd Barna og Røde Kors har bedt om en endring. Han understreker også at flere mediesaker har avdekket behov for det Stortinget nå er i ferd med å vedta.

Norges idrettsforbund ønsker seg en digital løsning, der idrettslagene raskt kan få svar på hvorvidt en politiattest er «ren» eller ikke, uten at personvernet krenkes:

– Vi har allerede en god og tett dialog og et samarbeid med myndighetene i denne saken, og vi har tro på at dette arbeidet prioriteres, slik at vi kan få på plass en fungerende og tillitvekkende politiattestordning så raskt som mulig, sier Berit Kjøll.