Fotballpresident Lise Klaveness i NFF og styreleder Cato Haug i NTF tror rapporten kan være nyttig for toppfotballen, og har bedt Terje Liverød om å få lese den.

Men Liverød nekter å gi den vederlagsfritt. Han har gitt den til noen utvalgte, som Stig Inge Bjørnebye og Åge Hareide.

Ledelsene i NFF og NTF har derfor valgt å ikke delta i debatten rundt rapporten – selv om landslagssjef Ståle Solbakken har meldt litt.

– Vi ønsker ikke å uttale oss før vi vet hva vi uttaler oss om. Altså før vi har fått rapporten. Hvis det er slik at dette er en viktig debatt for norsk fotball, har vi stor respekt for å delta i den debatten, men vi må gjøre det på et faktabasert grunnlag, begrunner Cato Haug overfor VG.

Haug forteller at han har meddelt dette i e-post til Liverød på vegne av både NTF og NFF.

NFFs kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen bekrefter at en henvendelse om innsyn er sendt. NFF stiller seg bak Haugs argumentasjon.

Terje Liverød avbildet under en VG-reportasje i Montevideo i 2018. Foto: Gøran Bohlin / VG

– Foreløpig har ingen av oss fått den, men vi er dog blitt tilbudt å kjøpe den. Det er jo uaktuelt, ikke har vi bestilt rapporten, og vi kan ikke kjøpe et produkt som vi ikke er kjent med innholdet i, sier Haug.

VG har stilt Liverød flere spørsmål om hvorfor han ikke vil dele rapporten.

– Jeg har i over ett år informert Lise Klaveness om at det arbeides på rapporten. I desember informerte jeg Haug om det samme. Jeg har de siste ukene gjort mange henvendelser og forsøkt å komme i dialog med Haug for å diskutere rapporten, funn og situasjonen. Før jeg gjorde det med noen andre. For deretter å gi rapporten til den norske toppfotballen. Gratis! Slik at man sammen kunne skapt en konstruktiv debatt, svarer Liverød.

Han mener rapporten er «et skreddersydd arbeidsredskap og støttedokument», spesielt for NTF.

– De har imidlertid dessverre og uforståelig nok unnlatt å svare meg annet enn i et par generelle vendinger. Og unnlater også å svare VG og stikker med det som strutsen hodet i sanda og håper det går over, sier 67-åringen.

– Rapporten har tatt ett år, den er gjort av entusiasme for å hjelpe. Når det ikke svares, betyr det at den hjelpen er uønsket. Hvorfor skal jeg nå gi den til de, etter at VG og andre i stedet kommer på banen? Når det ikke er og har blitt vist reell interesse før VG kommer på banen, får de eventuelt betale for den.

Liverøds nye rapport

Cato Haug sier at han ble kontaktet av Liverød i desember.

– Vår tilbakemelding var da at vi gjerne ser på rapporten. I februar fikk jeg beskjed om at rapporten var klar. Jeg fikk samtidig beskjed om at den da var sendt til pressen. Og da vi uttrykte at vi gjerne tar en titt på den, var tilbakemeldingen at vi må betale for den, forteller han.

Haug sier at det naturligvis ikke aktuelt å betale for en rapport de ikke har bestilt.

– Vi sitter på mesteparten av fakta og underlag som Liverød eventuelt kan ha tilgang til, og gjennomgår dette jevnlig. Vi tar gjerne en debatt om tilstanden i norsk fotball, men da må vi ha åpenhet om premissene for debatten.

– Norsk klubbfotball leverer resultater på nivå med det vi gjorde i storhetstiden for 20 år siden på mange av våre parameter, og det er vanskelig å kjenne seg igjen i utspillene til Liverød. Men det er som sagt umulig for oss å diskutere kvaliteten i utspillene når vi ikke kjenner til premissene, sier Haug.

PS! Konfrontert med Liverøds uttalelser viser NFFs Gro Tvedt Anderssen til svaret fra Cato Haug og Norsk Toppfotball.