AGDER: – Det er ildsjelen og de frivillige som er navet og limet i idretten. Vi ønsker å benytte anledningen til å løfte fram dem som holder hjulene i gang i idretten i Agder hver eneste dag, sier Stein Bø-Mørland, leder i Agder Idrettskrets.

Lørdag 5. november er det duket for årets Idrettsgalla Sør i Aquarama i Kristiansand. Der skal det deles ut priser for de beste idrettsprestasjonene i Agder i løpet av det siste året. Men kanskje vel så viktig; 2022 er frivillighetens år, og nok en gang skal noen av dem som legger ned en ekstraordinær dugnadsinnsats hedres. Fædrelandsvennen, Agderposten og Agder Idrettskrets skal dele ut to ildsjelpriser. En fra gamle Aust-Agder og en fra gamle Vest-Agder.

Her kan du nominere kandidater

Vanskeligere å engasjere frivillige etter pandemien

– Skulle vi betalt for den dugnadsinnsatsen som legges ned av frivillige i idretten, snakker vi om en milliard kroner årlig bare for Agder. Det er en enorm innsats som legges ned, sier Bø-Mørland, som mener det er viktigere enn noen gang å trekke fram dugnadsinnsatsen ute i klubber og foreninger.

Han forteller at klubber og lag i Agder har utfordringer med å finne nok frivillige etter koronapandemien.

– Det er vanskelig å måle, og vi har ikke tall på det, men vi får tilbakemeldinger om at det har vært et betydelig frafall på antall frivillige under pandemien. Det er vanskeligere å få folk til å påta seg verv, særlig i styrer, men også på trenersiden, forteller Bø-Mørland.

Det eneste kriteriet for å kunne nomineres er at vedkommende over tid skal ha lagt ned en ekstraordinær frivillig innsats for idretten over lengre tid. Frist for å nominere er 9. oktober.

En jury plukker ut fem finalekandidater som skal presenteres i Fædrelandsvennen og kan stemmes over.

Vil løfte fram kvinnene

Den observante leser vil merke seg at det kun er menn som er tildelt ildsjelpriser i gamle Vest-Agder. Det har også vært en klar overvekt av mannlige nominerte de årene prisen har blitt delt ut. Det håper Bø-Mørland endrer seg i år.

– I de årene idrettsgallaen har vært har det tradisjonelt vært flere mannlige nominerte i gamle Vest-Agder. Jeg kommer med en oppfordring om å nominere kvinnelige ildsjeler, vi vet det finnes mange der ute.

– Hvorfor tror du det er slik?

– Menn har nok historisk engasjert seg mer i idretten enn kvinner på grunn av gamle kjønnsrollemønstre. Vi ønsker flere kvinnelige ledere i idretten, og flere kvinnelige ildsjeler. Vi håper både klubbene og folk der ute kan løfte fram gode kvinnelige kandidater, svarer Bø-Mørland.