Opplysninger til VG: Schjelderup tilbake til Danmark

foto