Hva skjer etter nyheten som ryster Idretts-Norge? Her er åtte spørsmål og svar.