Bringaker er satt utenfor når Sandnes Ulf setter publikumsrekord