Slitent Nidaros skuffet stort mot middelhavsfareren